Autor: Dubravko Lasić

 • Miro Lasić, hrvatski veleposlanik

  …Devedesete, zapravo devedeset i prve, druge, treće, četvrte, pete pokazalo se ponovno potpuno jasno tko su i kakvi su hrvatski neprijatelji. To su oni koji po hrvatskoj zemlji svijesno ruše i pale, ranjavaju, sakate i usmrćuju njeno pučanstvo, civile, prije sviju djecu, žene i starce, ljude nemoćne, svećenike i časne sestre, oni koji zločinačkim napadima […]

 • Miljenko Jergović

  …Lujo Lasić neobičan je čovjek. Njegov nastup u priči gotovo da je posve nesentimentalan. Nimalo samosažaljenja, nikakvog patosa, ni velikih riječi i zaključaka. Piše u vrlo kratkim rečenicama, bez epiteta i pridjeva, genitivnih metafora, ukrasa i dodataka, o stradanjima piše kao što bi inženjer pisao o metalnim legurama… …Taj put je strašan – mnogo strašniji […]

 • Živko Kustić, Glas koncila

  …Vjekoslav Lujo Lasić zanovačen je g. 1944. s mnogim hrvatskim maturantima i raspoređen u PTS (Poglavnikov tjelesni sdrug). Čvrsto hrvatski i katolički odgojen, sin hercegovačkog pravnika, predsjednika suda, mladić NDH doživljava kao svoju državu. Vjeruje u načela humanosti i u ratu, učili su ga da su ranjenik i zarobljenik svetinje. Zna da se bori protiv […]

 • Mladen Bevanda

  …Lasić literarnim darom pripovijeda o vlastitim doživljajima, oživljava predodžbe i sve kazuje bez patetike, jeftinog lamenta, ili mržnje – danas toliko prisutnih elemenata u kazivanju i izvješćima. Štoviše, iako očajnik i beznadnik, proživljenik i preživljenik drži se dostojanstveno, otmjeno, odvažno, čak i superiorno spram surove zbilje i cinizma svojih krvnika… …Pola stoljeća se prikrivalo ovo […]

 • Susret sa kard.Stepincem. Svjetlost u tmini

  Kon­cem stu­de­no­ga 1945. go­di­ne, po­sli­je otpus­ta iz za­ro­blje­ni­čkog lo­go­ra u Ko­vi­nu, mo­ji su prvi ko­ra­ci po do­las­ku u Za­greb bi­li us­mje­re­ni na Kap­tol, u ka­te­dra­lu. Ispu­nja­vao sam za­vjet da ću, ako pre­ži­vim, na taj na­čin za­hva­li­ti Bo­gu. Bi­la je ve­čer ka­da sam pje­ša­če­ći s Gla­vnog ko­lo­dvo­ra sti­gao u Ka­te­dra­lu, ušao i kle­knuo u za­dnji red […]

 • Misao kardinala Kuharića

 • O autoru

  Vjekoslav Lujo Lasić roden je 1926. u Mostaru od oca Petra i majke Marije. Uz starijeg brata Ivana Nina i mlađeg Vitomira Mira odrasta i školuje se u Sarajevu, Bihaću, Banjoj Luci i Sisku, gdje je otac službovao kao sudac. Odgojen u strogom kršćanskom i nacionalnom duhu. Od prvih svjesnih spoznaja prihvaća starćevićansko-pravašku ideju i […]

 • In memoriam

  “Bezbroj puta sam mislio o trećem izdanju i došlo je vrijeme da to mogu ostvariti, ocu u spomen. Dodajem ovu posvetu ocu, majci, stricu Vitomiru – Miru – Hrvatskom veleposlaniku i nestalom stricu Ivanu – Ninu koji nije doživio da me vidi, a ne znam ni gdje su ga ubili ni gdje počiva, na Bleiburgu, u nekoj jami ili na križnim putevima. Neka svi počivaju u miru i neka im je laka hrvatska zemlja.”